Kazakh poetry of 19 century from sufi perspective

  • A. K. Akhmetbekova Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

The article considers Kazakh poetry of 19 century from sufi perspective. Review of Kazakh poets’ art in that period enables to claim of their good awareness of hikmets of Kozha Akhmet Yassayi, a turk sufi poet,
consequently Kazakh poets should had known of sufi motives and its symbols. Even though sufi thesaurus was applied widely it had been transformed in its meaning and interpretation.

References

1 Қожа Ахмет Йасауи. Диуани Хикмет. – Қазан,1901.
2 Бес ғасыр жырлайды: 2 томдық. /Құрастыр.М.Мағауин, М.Байділдаев. – Алматы: Жазушы, 1989. Т.1. – 384 б., суретті.
3 Иасауи Қожа Ахмет. Диуани хикмет (Ақыл кітабы). – Алматы, 1993.
4 Сүйіншәлиев Х. ХІХ ғасыр әдебиеті. Жоғары оқу орындары филология факультеттері студенттеріне арналған оқулық. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 360 б.
5 Бес ғасыр жырлайды: ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Үш томдық. /Жауапты шығарушы М.Байділдаев. – Алматы: Жазушы, 1984. – (Қазақ ССР
Ғылым академиясы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты). Т.2. /Құраст. М.Байділдаев, М. Мағауин. – 336 б.
6 Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 315 с.: ил.
7 Фильштинский И.М. История арабской литературы Х-ХҮШ вв. М.: Наука,1991.
8 ХІХ ғасырдағы қазақ ақындары. – Алматы: Ғылым, 1988. – 352 б.
9 Бес ғасыр жырлайды: ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары. 2 томдық. /ҚазССР Ғылым акад. М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер ин-ты,
Құрастыр.: М.Мағауин, М.Байділдаев. – Алматы: Жазушы, 1989. Т.2. – 496 б., суретті.
10 Қабдолов З. Сөз өнері (Әдебиет теориясының негіздері).Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Өңделіп, толықтырылған екінші басылымы. – Алматы: Мектеп, 1976. – 374 б.
11 Бес ғасыр жырлайды: ХҮ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары. Үш томдық. /Жауапты шығарушы М.Байділдаев. – Алматы: Жазушы, 1984. – (Қазақ ССР
Ғылым академиясы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты). Т.3. /Құраст. М. Байділдаев, М. Мағауин. 1985. – 352 б.
How to Cite
AKHMETBEKOVA, A. K.. Kazakh poetry of 19 century from sufi perspective. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 65, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Available at: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/479>. Date accessed: 25 july 2021.
Section
ФИЛОЛОГИЯ

Keywords

Sufi teachings; thesaurus; similarity; interpretation;