Межъязыковые трaнсформaции при переводе художественных текстов (нa мaтериaле ромaнa Пaк Вaн Со «Зaбытый вкус кислички »)1

Authors

  • Ю. П. Тен Al-Farabi Kazakh national university

Abstract

Мақалада қазіргі заманғы әдеби үдерістің ажырамас бөлігі ретінде саналатын әдеби
аударманың ұлттық ерекшелігі проблемасы қарастырылады. Әлем халықтарының әдебиеттерін
өзара байыту мен байланыстыруда, ғылым, мәдениет пен салаларындағы халықаралық
ынтымақтастықты дамытуда үлесін қосуда.
Бір жағынан әдеби аударма – аудармашылық қызметтің ерекше түрі болса, екінші жағынан
тікелей эстетикалық әсер ету мүмкіндігі бар екінші мәтін жасау. Аудармашы түпнұсқадан
ауытқымау керек, сонымен қатар ол мақсатты тіл мен мәдениеттегі өнер туындысын жасауға
қабілетті болуы тиіс. Аударма үрдісіндегі түпнұсқаны қабылдау және аудармада мәтінді
құрастыру бұл қызметтің бір-біріне ұқсамайтын екі түрі болып табылады.
Мәдени тұрғыдағы өзіндік ерекшелікті және түпнұсқадағы мәтінді сақтау шет тіліндегі
бірегейлікті аудармада беру мәселесі әруақыт аудармашылар үшін басты проблема болып
табылады. Қиын әрі жақсы дамымаған тілде «белгісіз шындық» қайта құру мәселелерімен
қатар мақалада Пак Ван Соның «Кисличканың ұмытылған дәмі» романындағы фразеологиялық
иероглифтердің бірліктері, реалия мен топонимдік мәдени лексемалардың аудармалары
талданады.

Downloads

Published

2018-06-28