АҒЫЛШЫН МӘДЕНИЕТІНДЕГІ “RED” (ҚЫЗЫЛ) ТҮСІНІҢ ҰЛТТЫҚ-МӘДЕНИ СИПАТЫ.

Authors

  • С. Айтқазы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің докторанты
        27 57

Keywords:

“RED” (ҚЫЗЫЛ) ТҮСІ,

Abstract

Мақаламызда ағылшын мәдениетіндегі “қызыл” түстің символдық мәніне тіл және мәдениет тұрғы- сынан талдау жасалды. Сондай-ақ ағылшын мәдение- тіндегі “қызыл” түстің ұлттық-мәдени табиғаты мен тілдік бейнесі айқындалды. The symbolic meanings of “red” colour in English culture is considered in this article. The symbolic of “red” colour that is especially significant in English traditional culture has been thoroughly described from the linguistic and cultural standpoints.

References

武汉大学出版社, 2008.8
2. 汉英词典 (A Chinese-English Dictionary) / 姚小平编.
—北京: 外语教学与研究出版社, 2009.11
3. Concise English-Chinese Idioms Dictionary
(简明英汉成语大词典). 青岛出版社. 青岛. 2006.
4. «Қытай тілінің тұрақты тіркестер сөздігі»
(«汉语惯用语词典») 外语教学与研究出版社. 北京.
Пекин. 1988.
5. «Oxford Idioms Dictionary» («牛津英语习语词典»)
外语教学与研究出版社. 北京. Пекин. 2005.
6. «英语成语背后的故事» (Behind the English Idioms)
陈文谦 Chen wen qian. 南海出版社Нан Хай баспасы.
Хай Коу. 2005.

Downloads

Published

2016-01-14

How to Cite

Айтқазы, С. (2016). АҒЫЛШЫН МӘДЕНИЕТІНДЕГІ “RED” (ҚЫЗЫЛ) ТҮСІНІҢ ҰЛТТЫҚ-МӘДЕНИ СИПАТЫ. Journal of Oriental Studies, 55(2). Retrieved from https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/77