ҚАЗІРГІ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ КӨП КОМПОНЕНТТІ АНЫҚТАУЫШ

Authors

  • Н. Абдурақын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
        29 25

Keywords:

КОМПОНЕНТТІ АНЫҚТАУЫШ,

Abstract

В статье рассматривается роль и путь образования многокомпонентного сложного в грамматике современ- ного китайского языка. The article considers the role and ways of formation of adjectives consisting o several parts in Moderns Chinese grammer.

References

1. 林祥楣 《现代汉语》语文出版社 1990 年
2. 卢福波《对外汉语教学实用语法》北京语言文化大学
出版社 2002 年
3. 刘宝顺,徐秀珍《现代汉语语法》新疆教育出版社
1987 年
4. 《汉哈对比语法》新疆教育出版社 1992 年
5. 徐绍建主编 《大学语文导读》武汉大学出版社2003 年
6. Қалибекұлы.Т. Қытайша-қазақша-орысша граммати-
калық терминдер сөздігі. - Алматы, 2009. – 196 б.

Downloads

Published

2016-01-14

How to Cite

Абдурақын, Н. (2016). ҚАЗІРГІ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ КӨП КОМПОНЕНТТІ АНЫҚТАУЫШ. Journal of Oriental Studies, 55(2). Retrieved from https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/75