ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ОРАЛМАНДАР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ.

Authors

  • Б. Нұрғали әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
        38 54

Keywords:

ОРАЛМАНДАР, Философия және саясаттану,

Abstract

Мақалада елімізде Қытай қазақтары және қазақ диаспорасы жайында зерттеулердің жалпы жағдайын, қалыптасу тарихын және негізгі көзқарастарын пайымдап, Н. Мұқаметханұлы, Х.Алтай, Г.М.Меңдіқұ- лова, К.Л. Сыроежкин қатарлы ғалымдардың еңбегін талқылап, ерекшеліктерін көрсеткен. The article analyzed the history of the formation of the research on the Kazakh immigrants to Kazakhstan from China and the Kazakh Diaspora, and its main topics. It analyzed in detail of the works by Nabizhan MukametkhanUli, Khalifa Altay, and G.M.Mindikulova, K.L. Siroezhkin pointed out their main characters.

References

1. Мұқаметханұлы Н. XYIII-XI ғасырлардағы қазақ-
қытай байланыстары. - Алматы: Санат, 1996. -126 с.;
2. Қозыбаев М. Алғы сөз орынына /Тарихшы ғылым
Н.Мұқаметханұлының XYIII-XIX ғғ. Қазақ-Қытай
байланыстары/ атты еңбегі жайлы //Отан Сақшысы -
1998. 10 қаңтар № 1, 3б.
3. Мұқаметханұлы Н. Қытай қазақтарының қоғамдық
тарихы (1860-1920 жж.) - Алматы: -2000.-336 б.
4. Мұқаметханұлы Н. «ХХ ғасырдағы Қытайдың
тарихи үрдісіндегі қазақтардың әлеуметтік дамуы»
Қазақ университеті . -2006. 168 б.
5. Қазақ диаспорасы: бүгіні мен ертеңі - казахская
диаспора: настоящее и будущее. - Астана: Елорда. -
2005. -352б.
6. Бұл да сонда. 167-168 бб.
7. Бұл да сонда. 122-168 бб
8. Мұқаметханұлы Н. «Дипломатиялық қатынастар
және қытайтану мәселелері» «тарих тағылым»
баспасы. - 2010.
9. Бұл да сонда . 165 б.
10. Халифа А. Алтайдан ауған ел. - Алматы. - 2000. -
272 б; Хасан Оралтай. Елім-айлап өткен өмір. -
ЬІтамбол. - 1999.
11. Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской
диаспоры. Происхождение и развитие. - Алматы.
Гылым. - 1997. - 262 c.
12. Мендикулова Г.М. Қазахская диаспора: история и
современность. -Алматы. - 2006.
13. Мендикулова Г.М. История миграций между
Қазахстаном и Китаем в 1860-1960-e гг. -Алматы: «Са
Га». - 2008. -232 с.
14. Сыроежкин К.Л. Казахи в КНР: очерки социально-
экономического и культурного развития. -Алматы:
Институт развития Казахстана. - 1994. -122 с.
15. Сыроежкин К.Л. Проблемы современного китая и
безопастность в Центральной Азии. - Алматы. -2006.
16. бұл да сонда. 258-259 бб.
17. Сыроежкинн К.Л. Казахстан-Китай: от пригра-
ничной торговли к страгетическому партнерству.
Казахстан. ин-т страгег. Исслед. при Президенте РК. -
Алматы. - 2010.
18. бұл да сонда. 147-150 бб.
19. бұл да сонда. 151 б.
20. Мендикулова Г.М. Қазахская диаспора: история и
современность. 143 б.
21. Мендикулова Г.М. Қазахская диаспора: история и
современность. 43 б.
22. Мұқаметханұлы Н.//Алтын бесік. – 2011 жылы. № 1,
13 б.
23. Тұрсын Жұртбай Оралманды тізеден қағу- ақы-
мақтық// Общественная позиция. - 2011. - 13 сәуір.
(№13) 31 б.

Downloads

Published

2016-01-14

How to Cite

Нұрғали, Б. (2016). ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ОРАЛМАНДАР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ. Journal of Oriental Studies, 55(2). Retrieved from https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/65