Абай Құнанбаев шығармаларының Қытай жерінде зерттелу мен насихатталу жағдайы. Исследование и пропаганда трудов Абая Кунанбаева в Китае.

  • N. Sharypkazy. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Қазақ халқының ұлы ойшылы, философ ақыны Абайдың Қытай
елінде насихатталу барысын, бірнеше кезеңге және қытай- ұйғыр тілдеріне аударылу мен баспа бетін көру жағдайында,
негізгісі қазақтарға қалай жеткізілуіне қарай қарастыруға
тура келеді. Қытайдағы қазақтар үшін Абай – өз ақыны, өз адамы және ұйғыр мен қытайлар алдында мақтан тұтар, бетке
ұстар асқар тауы іспетті.
Исследование и пропаганда трудов великого казахского мыслителя и философа Абая в Китае, перевод вышесказанных
трудов на китайский и уйгурский языки, достижение их на страницы газет и журналов можно разделить на несколько
этапов. Для казахов, проживающих на китайской земле,
Абай – это свой поэт, свой человек, и они представляют его себе как вершину самой высокой горы, которой можно гордиться.

Литература

1 Жақып Мырзахан. Қазақ халқы және оның салт-санасы.
– Шыңжаң Халық баспасы, 1994. – 598 б.
2 Су Бихай. Қазақ мәдениетінің тарихы. – Шыңжаң
Халық баспасы, 2005. – 857 б.
3 Әлімғазы Дәулетхан. Шығыс Түркістан халықтарының
ұлт-азаттық дәуір әдебиеті 1679-1949. – «Мир» баспа үйі,
2013. – 65 б.
4 Бексұлтан Кәсейұлы. Қазақ әдебиетінің тарихы. І том. – Шыңжаң Халық баспасы, 1996. – 886 б.
5 Ахметбек Кірішбаев. Қазақ әдебиеті тарихынан таңдамалы
үлгілер. ІІ том. – Шыңжаң университеті, 980 б.
Как цитировать
SHARYPKAZY., N.. Абай Құнанбаев шығармаларының Қытай жерінде зерттелу мен насихатталу жағдайы. Исследование и пропаганда трудов Абая Кунанбаева в Китае.. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 70, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/527>. Дата доступа: 04 feb. 2023

Ключевые слова

Абай; Қытай; зерттеу және насихаттау;