Жапон тіліндегі үстеулердің құрамы. Словообразования наречия в японском языке.

  • A. M. Nurelova. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Жапон тілін оқыту әдістемесінде тиімді, әмбебап, жоғары дәрежелі
әдіс-тәсілдер аз емес. Грамматиканы тиімді оқыту, иероглифтерді игеру,
оқу, тыңдау арқылы жапон тілін игеру, түсінуді үйрететін көптеген
әдістемелер кеңінен қолданылады, дегенмен қазақ тілді оқушыларға
жапон тілінің грамматикалық құрылымдарын, сөз тіркестерін қазақ
тілінің грамматикасымен салыстыра отырып түсіндірсе тиімділігі артатыны сөзсіз. Әсіресе теориялық білімді қалыптастыру үшін, грамматиканы тек практика жүзінде сөйлеу барысында қалай дұрыс пайдалану керектігін ғана емес, олардың жеке сөйлем мүшесі, грамматикалық бірлік ретінде түсінуі маңызды болары анық. Бұл жұмыстың мақсаты жапон тіліндегі үстеулердің қалай жасалғанын, құрамын анықтап, қазақ тіліндегі үстеулердің құрамымен салыстыру. Жұмыстың міндеті – студенттердің оқулықтарында кездесетін үстеулерді талдап, қандай сөз таптарынан жасалғанына сараптама жасау.
В этой статье рассматривается состав наречия и словообразования
наречия в японском языке. А также проводится сопоставительный
анализ с наречиями в казахском языке.

Литература

1 仁田義雄「福祉的表現諸相」くろしお出版、2002
2 現代副詞用法辞典、1994
3 角岡賢一「日本語オノマトペ語彙の語源について」
4 Исаев С.М. Қазақ тілі, 1993.
5 Балақаев М., Қордабаев Т. Қазақ тілінің грамматикасы, 1967.
Как цитировать
NURELOVA., A. M.. Жапон тіліндегі үстеулердің құрамы. Словообразования наречия в японском языке.. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 70, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/520>. Дата доступа: 04 feb. 2023

Ключевые слова

үстеу; жапон тілі; қазақ тілі; салыстырмалы анализ;