Араб тіліндегі іскерлж қарым-қатынасты оқытудың мәселелері - Вопросы обучения деловому общению на арабском языке

  • Zh. R. Seitmetova Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • M. B. Salkynbaev Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

В статье рассматриваются употребительные в арабских странах титулы и формы обращений.
Мақалада араб тіліндегі іскерлі карым-қатынастар саласындагы тілді этикеттер мәселесі сез болады. Ал тіл мәдениеті, тілдің этикет іскерлі саладагы әртурлі міндеттерді шешудің сеінімді туралы деп айтуга болады. іскерлі карым-қатынас мәдениетіне әркашан да ерекше көнілл беліп келген. Ce6e6i жетістікке жету ушін, бастаган жемістің ісі жеңіл болуы ушін серіктеспен дурыс карым-катынас жасай білу керек. Ол шет тілін оқытудагы базалық категория болып табылады әpi көпмәдениеттілік әлемде жумыс істей алатын кемел мамандарды дайындауга мумкіндік береді

Литература

1. Shagal V.E. Arabskii mir: Puti poznania. - М., 2001.
2. Skanavi A.A. Biznes-etiket v arabskih stranah. - М., 2010.
3. Bodnar S.N. Arabskii yazik. Janr kommercheskih delovih bumag i ih yazykovaya spetsifika. - М., 2002
Как цитировать
SEITMETOVA, Zh. R.; SALKYNBAEV, M. B.. Араб тіліндегі іскерлж қарым-қатынасты оқытудың мәселелері - Вопросы обучения деловому общению на арабском языке. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 62, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/377>. Дата доступа: 04 feb. 2023

Ключевые слова

обращение; арабский речевой этикет; деловое общение;