Қазақ жəне түрік тілдеріне енген араб-парсы сөздерінің ерекшеліктері - Особенности арабизмов и персизмов в казахском и турецком языках

  • A. Zh. Nazarova Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Sh. M. Saduova Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Бұл мақалада қазақ жəне түрік тілдеріндегі араб-парсы сөздерінің фонетикалық ерекшеліктері қарастырылады. Қазақ жəне түрік тілдерінің лексикалық құрамындағы араб-парсы сөздерінің сіңісіп, табиғи түрде қалыптасып кеткені сондай, тіпті, мұндай шеттен ауысқан элементтердің көпшілігін төл сөздерден ажырату қиын. Бір тілден екінші тілге ауысудың ұзақ жолын басып өткен, əрқайсысы əр түрлі кезеңдерде келіп басқа тілге енген мұндай сөздердің сыртқы, дыбыстық тұлғасы тұрақсыз болып келеді.
В этой статье рассматриваются арабизмы и персизмы в казахском и турецком языках. Рассматрива-ются лексико-грамматические изменения, арабо-персидская фонетика, внедрившаяся в данные языки.

Литература

1 Bolganbaiulu A. Kazak dilinin leksikologiyasi. – Almaty, 1956.
2 Berkmuhambetov E. B. Kazak tilderindegi arab-parsi sozderi. Tusindirme sozdik. – Almaty, 1977.
3 Ondasinov N. Parsisha-kazaksha tusindirme sozdik. – Almaty, 1974.
4 Kazak tilinin tusindirme sozdigi. I, II tom. – Almaty: Gylym,1978.
5 Kenan K. Kazaksha-turukshe sozdik. – Turkistan, 2003.
6 Avakova R. A. Frozeologizmder – ulttik madenyettin ainasi. – Almaty, 1999.
7 Mamayeva G. B. Erler men ayelderdin soz koldanisindagi erekshelikteri (genderlik zerttey) dissertasya. – Almaty, 2003, – 150 b.
8 Usup N. Kazak onomastikasinin genderlik sipati // http://www.rusnauka. com
9 Zhylkybaeva A. Sh. Salt-dasturdyn tildegi korinisi. – Oskemen, 2004, – 84 b,
10 Gabitkhanuly K. Nanym-senimge bailanisti kazak tilindegi tirkester, – Almaty, 1995. – 182 b.
11 Etingen L. Mifologicheskaya anatonia – M.: IOI, 2006. – 528 s.
12 Isaeva Zh. I. Dunyenin paremiologialyk beinesi // avtoreferat. – Almaty, 2007. – 30 s.
Как цитировать
NAZAROVA, A. Zh.; SADUOVA, Sh. M.. Қазақ жəне түрік тілдеріне енген араб-парсы сөздерінің ерекшеліктері - Особенности арабизмов и персизмов в казахском и турецком языках. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 62, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/374>. Дата доступа: 04 feb. 2023

Ключевые слова

лексика; фонетика; заимствованое слова;