АҚШ-тың халықаралық қатынасы - Международные взаимотношения США

  • A. A. Chupekov Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Z. S. Taubaldy Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Екінші дүниежүзілік соғыстың нəтижесінде АҚШ-тың қаржылық-экономикалық жəне əскери күш-қуаты едəуір күшейді. Еуропа мен Азияның көптеген халықтарының басына түскен қиыншылықты
АҚШ басынан кешірмеді. Соғыс құралдарын сату есебінен Америка монополиялары орасан зор пайда тапты. Өнеркəсіптің өндірістік қуаты мейлінше өсті. Соғыстан кейін АҚШ империализмнің ең басты экономикалық жəне əскери-саяси күші ретінде, халықаралық реакцияның қамалы болып бас көтерді. Америка капитализмінің ішкі табиғаты(капиталдың тез қорлануы, өндіргіш күштердің қаулап өсуі) оны сыртқы экспансияны кеңінен жүргізуге итермеледі. Америка империализмі ең ірі қанаушыға айналды.
В данной статье рассматриваются международные взаимоотношения США. В результате второй ми-ровой войны финансово-экономическое состояние и военная сила США стали значительно мощнее прежнего. Реализовывая средства войны, американские монополисты стали приобретать огромную пользу. Производственная мощность промышленности росла большими темпами.

Литература

1 Noveishaya istoria Tursii, – М., 1968.
2 Politika SSHA na Blijnem I Srednem Vostoke. – М., 1960.
3 Poshveria B. М. Тuresko–Аmеrikanskie raznoglasia po voprosu оrazvitii тureskoi ekonomiki// Kratkie soobshenia institute narodov Azii. – М., 1963. – №56.
Как цитировать
CHUPEKOV, A. A.; TAUBALDY, Z. S.. АҚШ-тың халықаралық қатынасы - Международные взаимотношения США. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 62, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/363>. Дата доступа: 04 feb. 2023

Ключевые слова

халықаралық қатынас; стратегические окупации;