Кашмир мəселесі жəне оны реттестіру жолындағы шаралар - Кашмирский конфликт и пути урегулирования

  • K. В. Zhanataeva Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Пəкістан мен Үндістан арасындағы шиеленіс олардың пайда болуынан бастап əлі күнге дейін созы-лып келе жатыр. Бүгінгі таңда ол– дүние жүзіндегі ең ұзаққа созылған шиеленісті ошақтардың бірі. Бірақ маңыздысы уақыт емес(басқа ескі халықаралық шиеленістерге қарағанда) позитивті тенден-ция, яғни шиеленісті əлсіретіп, ретке келтіретін тенденция сияқты сапалы көрсеткіштің жоқтығы.
Спор между Индией и Пакистаном длится со времен независимости и до настоящего времени. На се-годняшний день данный конфликт является длительным спором в мире. Рассматриваются несколько вариантов урегулирования данного конфликта.

Литература

1 Moskalenko V. N., Sidorov M. A. Pakistan trudnyi put razvitiya. – М., 1979. – 147 s.
2 Narbaev B. N. Pakistan na rubeje vekov. – Аlmaty, 2002. – 205 s.
3 Belokrenitskii V., Moskalenko V. N., Shaumyan T. L. Yujnaya Asia v mirovoi politike. – М., 2003. – 225 s.
4 Kaplina L. M. Indo-pakistanskie otnosheniya v 80-e g. : problem I perspektivy. – М., 1990. – 157 s.
5 Shaumyan T. L. Regionalnyie konflikty v Asyi I Severnoi Africe. – М., 1997. – 345 s.
Как цитировать
ZHANATAEVA, K. В.. Кашмир мəселесі жəне оны реттестіру жолындағы шаралар - Кашмирский конфликт и пути урегулирования. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 62, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/340>. Дата доступа: 04 feb. 2023

Ключевые слова

Кашмир мəселесі; үнді-пəкістан қақтығысы; Кашмирская проблема;