АССОЦИАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «ВЕЖЛИВОСТЬ» В СОЗНАНИИ КАЗАХОВ И ЯПОНЦЕВ (результаты анкетирования).

  • Н. С. Рыспекова

Abstract

Мақалада әл-Фараби атындағы университеті,
Васеда және Цукуба университеттерінің студенттерінің
арасында «сыпайлық» концептісінің ассоциациялық
ерекшеліктерін анықтау мақсатымен өткізілген
сауалдаманың нәтижелері көрсетілген.

This article presents the results of questionnaires to
identify the associative features of the “politeness” concept
on example of kazakh-speaking students of Kazakh
National University named after al-Farabi and japanese
students of Waseda University and Tsukuba University.
How to Cite
РЫСПЕКОВА, Н. С.. АССОЦИАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «ВЕЖЛИВОСТЬ» В СОЗНАНИИ КАЗАХОВ И ЯПОНЦЕВ (результаты анкетирования).. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 54, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Available at: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/24>. Date accessed: 28 june 2022.

Keywords

«ВЕЖЛИВОСТЬ» В СОЗНАНИИ КАЗАХОВ И ЯПОНЦЕВ;;