«МЫҢ БІР ТҮН» ЖӘНЕ АБАЙДЫҢ «ӘЗІМ ӘҢГІМЕСІ» ПОЭМАСЫ

  • А. Қуанышбек әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Аннотация

-

Литература

1. Әуезов М. Әр жылдар ойлары. – Алматы: ҚМКӘБ,
1959. – 556 б.
2. Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы.
– Алматы: Жазушы: – Т. 2: Өлеңдер мен аудармалар. –
2002. – 336 б.
3. Әлфу ләйләтин уа ләйлатун. Ал Джузу с салис. –
Бейрут: Дару ль Кутубу ль Илмия – 1996. – 372 б.
4. Мың бір түн. Төрт томдық.Т 4./ауд.Қ.Әбдіқадыров.
– Алматы: ҚМКӘБ, 1961. – 407 б.
5. Мырзахметұлы М. Абай және Шығыс. – Алматы:
Қазақстан, 1994. – 208б.
6. Салқынбаев М. Қазақ-араб әдеби байланыстары (ХХ
ғасыр). – Астана: «Астана полиграфия», 2009. – 208 б.
7. Фильштинский И.М. История арабской литературы.
80 ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №3(56). 2011
– М.: Наука. – 1991. – 540 с.
8. Әуезов М. Абай Құнанбаев. Мақалалар мен зерттеу-
лер. – Алматы: Ғылым, 1967. – 391 б.
9. Әуезов М. Ертегілер. – Алматы, 1957. – 76 б.
10. Дербісалин Ә. Дәстүр және жалғастық. –Алматы:
Ғылым, 1976. –203б.
Как цитировать
ҚУАНЫШБЕК, А.. «МЫҢ БІР ТҮН» ЖӘНЕ АБАЙДЫҢ «ӘЗІМ ӘҢГІМЕСІ» ПОЭМАСЫ. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 56, n. 3, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/159>. Дата доступа: 07 dec. 2022

Ключевые слова

«МЫҢ БІР ТҮН»; «ӘЗІМ ӘҢГІМЕСІ»;