KAZAKH-TURKISH LITERATURE CONNECTION AND IDEA OF TURKIC WORLD

  • А. Шыныбеков КazNU
  • А. А. Нурпеисова KazNU

Abstract

Бұл мақаланың көкейкестілігі қазақ-түрік әдеби сабақтастығының пайда болуы және оның түркі әлемі әдебиетіндегі мағынасын түсіну мәселесіне арналған. Мақала авторы алаш азаматтары Мағжан Жұмабаев және Ахмет Яссауи еңбектерін, аударма жұмыстарын талдай отырып, ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи байланыстың дамуын көрсеткен. Зерттеу нысаны ретінде Ысмайыл Ғаспірәлінің түрікшілдік идеясы алынған. Мақаланың теориялық маңыздылығы – автор зерттеуі қазақ тіліндегі материал негізінде түрік тіліне аударылған шығарманың мағыналық тұсынан байланысын көрсетеді. Аталған мақалада шығармалар коммуникациялық сипатта қарастырылған. Диуани хикмет шығармасындағы қараханид түрікшесінде жазылған сөздердің мағынасы қазақ тіліне аударылып, бүгінгі түрік тіліндегі нұсқасымен көрсетілген.Дыбыстық ерекшеліктерімізге сай икемделіп алынғаны нақты мысалдармен көрсетілді. Мақалада түркі әлемі жазушылары Мағжан Жұмабаев пен Ысмайыл Ғаспірәлінің шығармасындағы философиялық идея ерекшелігі қарастырылады. Соңғы жылдарда мәдениетаралық коммуникацияның негізінде осындай синонимдік қатарлардың қазақ тілінде біршама көбейгені сөз болды.
How to Cite
ШЫНЫБЕКОВ, А.; НУРПЕИСОВА, А. А.. KAZAKH-TURKISH LITERATURE CONNECTION AND IDEA OF TURKIC WORLD. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 81, n. 2, p. 172-175, feb. 2018. ISSN 2617-1864. Available at: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/1046>. Date accessed: 28 june 2022.
Section
ФИЛОЛОГИЯ