CULTURAL POLITICS OF POST-SOVIET KOREANS IN KAZAKHSTAN: DUTIES TO THE STATE LANGUAGE, POWER, AND MEMORIES

  • Soon-ok, Myong КазНУ
  • Byong-soon, Chun КазНУ
  • N.B B Yem КазНУ

Abstract

Бұл зерттеу посткеңестік корейліктердің жаңа мемлекеттік тілге бейімделу қиындықтарында – қазақ тіліндегі мәдени саясатты көрсетеді. Кеңестік кәрістер тез кеңестік тілді меңгерді. Ассимиляцияға қозғаушы күштер сталиндік режимдегі қуғын-сүргін мен зорлық-зомбылық, тірі қалу және реттеу үшін серпіліс және сонымен қатар ерікті дайындық секілді күшті сыртқы қысым болды. Алайда, тәуелсіздік алғаннан кейін, кәрістер жаңа мемлекеттік тілді үйренуге дайын болмады. Бұл кеңестік қоғамның тәжірибесі мен естеліктері арқылы нығайтылып, көбейтілген тіл мен басқа тілдің шекарасы. Бұдан басқа, еркін нарықтық экономикадағы кәсіпкерлік қызметті ашу мемлекеттік саладағы қоғамдық қысым мен кемсітушілікке қарамастан, мемлекеттік тілдің міндеттеріне қатысты пассивті қарым-қатынасқа әкелді.
How to Cite
MYONG, Soon-ok,; CHUN, Byong-soon,; YEM, N.B B. CULTURAL POLITICS OF POST-SOVIET KOREANS IN KAZAKHSTAN: DUTIES TO THE STATE LANGUAGE, POWER, AND MEMORIES. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 81, n. 2, p. 72-76, feb. 2018. ISSN 2617-1864. Available at: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/1027>. Date accessed: 28 june 2022.