Теменова, Г. Қ. “ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ АУДАРМАНЫҢ РӨЛІ”. Journal of Oriental Studies, vol. 55, no. 2, Jan. 2016, https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/97.