[1]
Г. Қ. Теменова, “ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ АУДАРМАНЫҢ РӨЛІ”, JOS, vol. 55, no. 2, Jan. 2016.