[1]
Г. Қ. Қатбаева, “АУЫЗЕКІ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОНСТРУКЦИЯЛАР”, JOS, vol. 55, no. 2, Jan. 2016.