[1]
Г. Қ. Қалықова, “ЖАПОН ТІЛІНДЕГІ СЫПАЙЫЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАРЫ: «ӨЗІМ» ЖӘНЕ «ӨЗГЕ» ОППОЗИЦИЯСЫ”, JOS, vol. 55, no. 2, Jan. 2016.