Теменова, Г. Қ. (2016). ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ АУДАРМАНЫҢ РӨЛІ. Journal of Oriental Studies, 55(2). Retrieved from https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/97