(1)
Теменова, Г. Қ. ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ АУДАРМАНЫҢ РӨЛІ. JOS 2016, 55.