(1)
Қатбаева, Г. Қ. АУЫЗЕКІ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОНСТРУКЦИЯЛАР. JOS 2016, 55.