[1]
Теменова, Г.Қ. 2016. ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ АУДАРМАНЫҢ РӨЛІ. Journal of Oriental Studies. 55, 2 (Jan. 2016).