[1]
Қатбаева, Г.Қ. 2016. АУЫЗЕКІ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОНСТРУКЦИЯЛАР. Journal of Oriental Studies. 55, 2 (Jan. 2016).