Айтқазы, С.. " «САРЫ» ТҮСТІҢ ҚАЗАҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ-МӘДЕНИ ТАБИҒАТЫ МЕН ТІЛДІК БЕЙНЕСІ.." Journal of Oriental Studies [Online], 54.1 (2011): n. pag. Web. 18 Aug. 2022