Zhetpisbayeva, K.. " Араб тілінің парсы тілі мен əдебиетіне əсері. Влияние арабского языка на персидский язык и литературу" Вестник КазНУ. Серия Востоковедения [Онлайн], Том 58 Номер 1 (14 January 2016)