Шадкам, . (2016). ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗ ЭТИКЕТІНІҢ ЭМОТИВТІК ҚЫЗМЕТІ. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, 46(1). Получено с https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/19