СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ

  • Х. Ахмедова Институт Языкознания им. Насими Азербайджанской Национальной Академии Наук

Abstract

Мақалдарды тілдік тұрғыдан зерттеушілер оның
құрамындағы лексиаклық бірліктердің мағыналық бай-
ланысын анықтау, мақалдың мағынасын баяндау үшін
лексика-семантикалық жүйелеудің маңызды екенін баса
айтады. Автор мақалада мақалдарды семантика-тақы-
рыптық жүйелеу мәселесіне тоқталады.

The article features the characteristics and equivalents
of German proverbs in translation into Azerbaijani. Though
the proverbs are the small folklore genre, they show
precious thoughts and aspirations. The comparison of
German and Azerbaijani proverbs shows that they have
some common similar features.

References

1. Ализаде, З. Жизнь aзербайджанских пословиц. Баку:
Язычи, 1985 (на азерб.языке)
2. Гусейнзаде, А. Пословицы. Баку: Язычи, 1985 (на
азерб.языке)
Published
2016-01-14
How to Cite
АХМЕДОВА, Х.. СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 57, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Available at: <http://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/145>. Date accessed: 20 apr. 2019.
Section
ФИЛОЛОГИЯ

Keywords

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ;